За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну податкову службу в Україні
Стаття 1. Система органів державної податкової служби
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 1. Система органів державної податкової служби

До системи органiв державної податкової служби належать: Державна податкова адмiнiстрацiя України, державнi податковi адмiнiстрацiї в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, державнi податковi iнспекцiї в районах, мiстах (крiм мiст Києва та Севастополя), районах у мiстах (далi - органи державної податкової служби).
У складi органiв державної податкової служби знаходяться вiдповiднi спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з податковими правопорушеннями (далi - податкова мiлiцiя).
Державна податкова адмiнiстрацiя України залежно вiд кiлькостi платникiв податкiв та iнших мiсцевих умов може утворювати мiжрайоннi (на два i бiльше районiв), об'єднанi (на мiсто i район) державнi податковi iнспекцiї та у їх складi вiдповiднi пiдроздiли податкової мiлiцiї.
У Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України та державних податкових адмiнiстрацiях в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi утворюються колегiї. Чисельнiсть i склад колегiї Державної податкової адмiнiстрацiї України затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, а колегiй державних податкових адмiнiстрацiй в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi - Державною податковою адмiнiстрацiєю України. Колегiї є дорадчими органами i розглядають найважливiшi напрями дiяльностi вiдповiдних державних податкових адмiнiстрацiй.
Структура Державної податкової адмiнiстрацiї України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
 next Стаття 2. Завдання органів державної податкової служби