За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну податкову службу в Україні
Стаття 13. Обов'язки і відповідальність посадових осіб органів державної податкової служби
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 13. Обов'язки і відповідальність посадових осіб органів державної податкової служби

Посадовi особи органiв державної податкової служби зобов'язанi дотримувати Конституцiї i законiв України, iнших нормативних актiв, прав та охоронюваних законом iнтересiв громадян, пiдприємств, установ, органiзацiй, забезпечувати виконання покладених на органи державної податкової служби функцiй та повною мiрою використовувати наданi їм права.
За невиконання або неналежне виконання посадовими особами органiв державної податкової служби своїх обов'язкiв вони притягаються до дисциплiнарної, адмiнiстративної, кримiнальної та матерiальної вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.
Збитки, завданi неправомiрними дiями посадових осiб органiв державної податкової служби, пiдлягають вiдшкодуванню за рахунок коштiв державного бюджету.
Посадовi особи органiв державної податкової служби зобов'язанi дотримувати комерцiйної та службової таємницi. денний строк, а збитки, завданi неправомiрними дiями їх службових осiб, - вiдшкодуванню за рахунок коштiв республiканського бюджету та коштiв службових осiб державних податкових iнспекцiй.
Службовi особи державних податкових iнспекцiй забезпечують дотримання комерцiйної та службової таємницi.
 prev Стаття 12. Скасування рішень органів державної податкової служби
 next Стаття 14. Оскарження рішень і дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб