За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Методика  
Право на судовий захист
Ключові слова
Кройтор В.А. :: Методика
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Ключові слова

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Він вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Утворений згідно з Законом України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 p.

Конституцiйне звернення - це письмове клопотання до Конституцiйного Суду України про необхiднiсть офiцiйного тлумачення Конституцiї України та законiв України з метою забезпечення реалiзацiї чи захисту конституцiйних прав та свобод людини i громадянина, а також прав юридичної особи.

Конституцiйне подання - це письмове клопотання до Конституцiйного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституцiйним, про визначення конституцiйностi мiжнародного договору або про необхiднiсть офiцiйного тлумачення Конституцiї України та законiв України. Конституцiйним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу висновку щодо додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту. .( Закон України "Про iнформацiю" 2 жовтня 1992 р.)

СВОБОДА – в юридичному значенні (на відміну від її розуміння у філософії, політиці, підприємництві тощо) ототожнюється з можливістю (дозволом) робити все те, що не заборонено законом (дозвільний принцип, притаманний демократичній правовій державі). За заборонним принципом, С. – це можливість (дозвіл) робити лише те, що законом дозволено.

Гарантом С. в Україні є конституційні права і свободи людини і громадянина, які згідно з Конституцією України підлягають захисту у судовому порядку. Саме конституційний захист прав і свобод має найвищий гуманітарний зміст, оскільки конституція – це нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили.

КОНСТИТУЦІЯ (від лат. constitutio – устрій, установлення) – Основний Закон держави, у якому закріплюються заради суспільного і державного ладу, правовий статус людини і громадянина, основні принципи організації та діяльності державного апарату, місцевого самоврядування, здійснення оборони країни, гарантування її безпеки. Конституція є юридичною і політичною базою всієї системи чинного законодавства. Жоден закон, інший правовий акт, що приймається у державі, не може суперечити Конституції, а за наявності такої суперечності має визнаватися не чинним з моменту його прийняття. К., як правило, приймається в особливому порядку, переважно шляхом проведення загальнонародного референдуму, або спеціально скликаними Установчими зборами.

 prev Вступ
 next Перелік нормативно-правових актів