За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Методика  
Право на судовий захист
Процедура реалізації права на звернення
Кройтор В.А. :: Методика
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Процедура реалізації права на звернення

- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини відповідно до статті 150 Конституції України, статей 13, 40 і 41 Закону України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р. має право звернутися до Конституційного Суду України:

а) для вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

б) для отримання офіційного тлумачення Конституції та законів України.

Формами звернення до Конституцiйного Суду України є конституцiйне подання та конституцiйне звернення.

Суб'єктами права на конституцiйне звернення з питань дачi висновкiв Конституцiйним Судом України є громадяни України, iноземцi, особи без громадянства та юридичнi особи (cт.43 Закону України “Про Конституційний Суд України”).

Суб'єктами права на конституцiйне подання з питань дачi висновкiв Конституцiйним Судом України - Президент України, Кабiнет Мiнiстрiв України; - Верховна Рада України; - Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатiв України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабiнет Мiнiстрiв України, iншi органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування.

У конституційному зверненні повинні бути зазначені реквізити, вказані в статті 42. Конституційне звертання Закону України “Про Конституційний Суд України

1) повне найменування органу, посадової особи, якi направляють конституцiйне подання згiдно з правом, наданим Конституцiєю України та цим Законом; 2) вiдомостi про представника за законом або уповноваженого за дорученням; 3) повне найменування, номер, дата прийняття, джерело опублiкування (у разi публiкацiї) правового акта, конституцiйнiсть якого (окремих його положень) оспарюється чи який потребує офiцiйного тлумачення; 4) правове обґрунтування тверджень щодо неконституцiйностi правового акта (його окремих положень) або необхiдностi в офiцiйному тлумаченнi; 5) данi щодо iнших документiв i матерiалiв, на якi

посилаються суб'єкти конституцiйного подання (копiї цих документiв i матерiалiв додаються); 6) перелiк матерiалiв та документiв, що додаються.

Конституцiйне подання, документи та iншi матерiали до нього подаються у трьох примiрниках.

У конституційному зверненні повинні бути зазначені реквізити, перераховані в статті 42. Конституційне звертання Закону України “Про Конституційний Суд України

1) прiзвище, iм'я, по батьковi громадянина України, iноземця чи особи без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та мiсцезнаходження юридичної особи;2) вiдомостi про представника особи за законом або уповноваженого за дорученням; 3) статтi (окремi положення) Конституцiї України або Закону України, тлумачення яких має бути дано Конституцiйним Судом України; 4) обґрунтування необхiдностi в офiцiйному тлумаченнi положень Конституцiї України або законiв України; 5) данi щодо iнших документiв та матерiалiв, на якi посилаються суб'єкти конституцiйного звернення (копiї цих документiв i матерiалiв подаються); 6) перелiк документiв та матерiалiв, що додаються. Конституцiйне звернення, документи та матерiали до нього подаються у трьох примiрниках.

Конституцiйнi звернення направляються до Конституцiйного Суду України як поштова кореспонденцiя або здаються безпосередньо до Секретарiату Конституцiйного Суду України i реєструються в день надходження Службою документального забезпечення Секретарiату конституцiйного Суду України.

Суб'єктами права на конституцiйне звернення з питань дачi висновкiв Конституцiйним Судом України, є громадяни України, iноземцi, особи без громадянства та юридичнi особи.

Конституцiйне подання або конституцiйне звернення може бути вiдкликане за письмовою заявою суб'єкта, який його направив до Конституцiйного Суду України, в будь-який час до дня розгляду на пленарному засiданнi Конституцiйного Суду України. Процесуальна ухвала про припинення провадження у справi за конституцiйним поданням, конституцiйним зверненням, що вiдкликається, приймається на засiданнi Конституцiйного Суду України. (ст.44 Закону України “Про Конституційний Суд України”)

 prev Загальні визначення
 next Судова практика