За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Методика  
Право на судовий захист
Загальні визначення
Кройтор В.А. :: Методика
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Загальні визначення

ст. 55 Конституції України

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна”.

ст. 8 Загальної Декларації прав людини

“Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами у випадку порушення його основних прав, наданих йому конституцією або законом”.

ст. 34 Протоколу № 11 Європейської конвенції про права людини й основних свобод

“Суд може приймати від будь-якої особи , неурядової організації чи групи осіб заяви про порушення однієї з Високих Договірних Сторін прав, викладених у Конвенції чи протоколах до неї . Високі Договірні Сторони зобов'язуються не перешкоджати ніяким способом ефективному здійсненню цього права”.

ст. 26 Конвенції про захист прав людини й основних свобод

“Комісія може приймати справу до розгляду, тільки якщо були використані усі внутрішні засоби захисту, і розглядати справу відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення національними органами “.

Ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966

“Усі особи є рівними перед судами і трибуналами. Кожен має право при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що висовується проти нього, або при визначенні його права і обов‘язків у будь–якому цивільному процесі, на справедливий і прилюдний розгляд справи компетентним, незалежним судом, створеним на підставі закону”.

Ст. 4 Право на звернення до суду за судовим захистом Цивільно-процесуального кодексу України

“Усяка зацікавлена особа вправі в порядку, встановленому законом, звернутися за захистом порушеного або охоронюваного права чи охоронюваного законом інтересу".

 prev Перелік нормативно-правових актів
 next Юридичні ознаки права на судовий захист