За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Методика  
Право на судовий захист
Умови відступу та обмеження права
Кройтор В.А. :: Методика
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Умови відступу та обмеження права

Як випливає з п. 1 Перехiдних положень Конституції України, наведений у ст. 248-3 ЦПК перелiк актiв i дiй, скарги на якi не підвідомчі судам, може застосовуватися тiльки в тiй частинi, яка не суперечить Конституцiї. Зокрема, їй не суперечить правило ст. 248-3 ЦПК про непiдвiдомчiсть судам скарг на акти та дiї об'єднань громадян, якi вiдповiдно до закону, статуту (положення) належать до їх внутрiорганiзацiйної діяльності або їх виключної компетенцiї.

У тому числi не можуть розглядатися судом скарги на рiшення з питань прийому в члени полiтичної партiї чи виключення з неї, на рiшення й постанови партiйних органiв про основнi напрями дiяльностi, на партiйнi програми, на постанови бюро та iнших органiв про накладення партiйних стягнень. (Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 3 грудня 1997 року N 13 "Про практику розгляду судами справ за каргами на рiшення, дiї чи бездiяльнiсть органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних, посадових i службових осiб у сферi управлiнської дiяльностi, якi порушують права та свободи громадян").

 prev Юридичні ознаки права на судовий захист
 next Вступ