За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кодекс про адміністративні правопорушення України
Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Особа, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi має право: знайомитися з матерiалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розглядi справи користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати рiдною мовою i користуватися послугами перекладача, якщо не володiє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справi. Справа про адмiнiстративне правопорушення розглядається в присутностi особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi. Пiд час вiдсутностi цiєї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є данi про своєчасне її сповiщення про мiсце i час розгляду справи i якщо вiд неї не надiйшло клопотання про вiдкладення розгляду справи.
При розглядi справ про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi частиною першою статтi 44, Статтями 51, 146, 157, 160, 160-2, 173, частиною третьою статтi 178, статтями 185, 185-1, частиною першою статтi 185-3, 185-7 i 187 цього Кодексу, присутнiсть особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, є обов'язковою. У разi ухилення її вiд явки на виклик органу внутрiшнiх справ або народного суддi цю особу може бути органом внутрiшнiх справ (мiлiцiєю) пiддано приводу. (частина 2 статтi 268 змiнена згiдно iз Законом N 386/96-ВР вiд 01.10.96 р.)
Законодавством Союзу РСР i Української РСР може бути передбачено й iншi випадки, коли явка особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, в орган (до посадової особи), який вирiшує справу, є обов'язковою. ( Стаття 268 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами ПВР N 316-11 вiд 29.05.85, N 4452-11 вiд 21.08.87, N 7445-11 вiд 27.04.89, N 8918-11 вiд 07.03.90, N 9166-11 вiд 04.05.90, N 647-12 вiд 18.01.91 )
 prev Глава 21 ОСОБИ, ЯКI БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННI В СПРАВI ПРО АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 next Стаття 269. Потерпілий