За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Виправно-трудовий кодекс України
Стаття 71. Службові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, і обсяг їх повноважень
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 71. Службові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, і обсяг їх повноважень

Правом застосовувати заходи заохочення i заходи стягнення, перелiченi у Статтях 65 i 67 цього Кодексу, користується начальник виправно-трудової установи, а також всi вищестоящi начальники. Заходи заохочення i стягнення можуть застосовувати також заступник начальника виправно-трудової установи, начальник загону виправно-трудової колонiї, старший вихователь i вихователь виховно-трудової колонiї в межах, передбачених частинами дев'ятою i десятою цiєї статтi.
Заходи заохочення у виглядi: дозволу на одержання додатково однiєї посилки (передачi) на рiк; надання додатково одного короткострокового або тривалого побачення чи права на однi платнi телефоннi розмови тривалiстю п'ятнадцять хвилин на рiк; дозволу додатково витратити грошi в сумi до п'ятнадцяти вiдсоткiв мiнiмального розмiру заробiтної плати на купiвлю продуктiв харчування i предметiв першої потреби у святковi днi, а у виховно-трудових колонiях - в сумi до двадцяти процентiв мiнiмального розмiру заробiтної плати на мiсяць; дострокового зняття ранiше накладеного стягнення; збiльшення часу прогулянки - застосовуються за постановою начальника виправно-трудової установи.
Переведення засуджених у виправно-трудових колонiях особливого режиму з примiщень камерного типу в звичайнi житловi примiщення у тiй самiй колонiї провадиться за постановою начальника колонiї, погодженою з спостережною комiсiєю.
Iншi заходи заохочення застосовуються за наказом начальника виправно-трудової установи.
Заходи заохочення у виглядi подяки i дострокового зняття ранiше накладеного стягнення можуть застосовуватись усно.
Заходи стягнення у виглядi: позбавлення права на одержання чергової посилки або передачi i заборони на строк до одного мiсяця купувати продукти харчування; скасування полiпшених умов тримання, передбачених Статтями 38, 39 i 39-1 цього Кодексу; помiщення засуджених якi перебувають у виправно-трудових колонiях, у штрафний iзолятор з виведенням або без виведення на роботу чи навчання, а тих, що перебувають у виховно-трудових колонiях у дисциплiнарний iзолятор; помiщення засуджених, якi перебувають у тюрмах, у карцер без виведення на роботу або навчання - застосовуються за постановою начальника виправно-трудової установи.
Переведення засуджених, яких тримають у виправно-трудових колонiях загального, посиленого i суворого режиму або в звичайних житлових примiщеннях колонiї особливого режиму, в примiщення камерного типу i переведення засуджених, яких тримають в колонiї особливого режиму, в одиночнi камери в тiй самiй колонiї провадиться за мотивованою постановою начальника колонiї, погодженою iз спостережною комiсiєю.
Iншi стягнення накладаються за наказом начальника виправно-трудової установи або усно.
Заступник начальника виправно-трудової установи користується таким же, як i начальник цiєї установи, правом застосовувати заходи заохочення i стягнення, за винятком переведення засуджених у примiщення камерного типу та одиночнi камери, а також помiщення в штрафний або дисциплiнарний iзолятор i карцер.
Начальник загону, старший вихователь колонiї мають право застосовувати в уснiй формi заходи заохочення в виглядi оголошення подяки або дострокового зняття ранiше накладеного ними стягнення, а також заходи стягнення у виглядi попередження або догани, позачергового чергування по прибиранню примiщень i територiї мiсця позбавлення волi, разового позбавлення засуджених, яких тримають у виховно-трудових колонiях, вiдвiдання кiно, концерту, участi в спортивних iграх. Вихователь колонiї має право оголошувати усно подяку, а також накладати в уснiй формi стягнення у виглядi попередження або догани. ( Стаття 71 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами ПВР N 5082-10 вiд 15.04.83, N 2278-11 вiд 27.05.86, N 662-12 вiд 28.01.91;
Законом N 137/94-ВР вiд 27.07.94 )
 prev Стаття 70. ( Виключена на підставі Закону N 137/94-ВР від 27.07.94 ) Заборона поміщати у штрафний ізолятор, в карцер і в приміщення камерного типу жінок, які мають при собі грудних дітей, і вагітних жінок
 next Глава 10 Матеріальна відповідальність осіб, позбавлених волі