За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Виправно-трудовий кодекс України
Стаття 97. Обчислення строку відбування виправних робіт без позбавлення волі
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 97. Обчислення строку відбування виправних робіт без позбавлення волі

Строк вiдбування виправних робiт без позбавлення волi обчислюється мiсяцями i днями, протягом яких засуджений працював i з його заробiтку провадились вiдрахування. Число днiв, вiдроблених засудженим, повинно бути не менше числа робочих днiв, що припадають на встановлений судом календарний строк покарання. Якщо засуджений не вiдробив зазначеної кiлькостi робочих днiв i вiдсутнi пiдстави, передбаченi цим Кодексом, для зарахування невiдроблених днiв у строк покарання, вiдбування виправних робiт продовжується до повного вiдроблення засудженим належної кiлькостi робочих днiв.
В строк вiдбування виправних робiт без позбавлення волi також зараховується:
- час, протягом якого засуджений не працював з поважних причин i йому у вiдповiдностi з законом виплачувалася заробiтна плата;
- час, проведений у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю i родами, час, наданий для догляду за хворим, а також час хвороби, крiм випадкiв, коли допомога по тимчасовiй непрацездатностi не виплачується у зв'язку iз захворюванням внаслiдок сп'янiння або дiй, пов'язаних iз сп'янiнням;
- час, протягом якого засудженим колгоспникам в силу об'єктивних умов не надавалася робота, якщо при цьому загальна кiлькiсть вiдроблених днiв була не меншою вiд встановленого по господарству для колгоспникiв мiнiмуму на рiк чи по окремих його перiодах.
Якщо в перiод вiдбування виправних робiт без позбавлення волi засудженого буде пiддано адмiнiстративному стягненню за нове правопорушення або до нього буде застосовано як запобiжний захiд взяття пiд варту, час вiдбування адмiнiстративного стягнення i тримання пiд вартою в строк вiдбування виправних робiт не
зараховується.
 prev Стаття 96. Відбування виправних робіт в інших місцях
 next Глава 17 Організація виконання покарання у вигляді виправних робіт без позбавлення волі