За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Виправно-трудовий кодекс України
Стаття 102. Відрахування із заробітку засуджених до виправних робіт без позбавлення волі
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 102. Відрахування із заробітку засуджених до виправних робіт без позбавлення волі

Iз заробiтку засуджених до виправних робiт без позбавлення волi провадяться вiдрахування в доход держави протягом строку вiдбування покарання в розмiрах, встановлених вироком суду. Вiдрахування провадяться за мiсцем роботи засудженого з усiєї суми заробiтку, без виключення з цих сум податкiв та iнших платежiв, а також незалежно вiд наявностi претензiй до засудженого за виконавчими документами.
З осiб, якi працюють за сумiсництвом, вiдрахування в розмiрi, встановленому вироком, провадяться за кожним робочим мiсцем роботи.
Вiдрахування не провадяться: з пенсiй i допомоги, одержуваної в порядку соцiального забезпечення i соцiального страхування; з виплат одноразового характеру i не передбачених системою заробiтної плати; iз сум, що виплачуються у виглядi компенсацiї за витрати, пов'язанi з вiдрядженнями, та iнших компенсацiйних витрат.
При проведеннi вiдрахувань iз заробiтку засуджених колгоспникiв в цей заробiток включається як грошова, так i натуральна частина їх прибуткiв. Натуральна частина прибуткiв, утримана з засуджених, залишається в розпорядженнi колгоспу, а її вартiсть за державними закупiвельними цiнами перераховується в доход держави. Вiдрахованi грошовi суми перераховуються в доход держави щомiсячно в день видачi гарантованої заробiтної плати. Вiдрахування з прибуткiв у їх натуральнiй частинi провадяться в мiру її надходження i при кiнцевому розрахунку - за пiдсумками господарського року.
У випадках, коли вирок, що передбачає виправнi роботи без позбавлення волi, скасований iз закриттям справи, а також само у випадках винесення виправдувального вироку пiсля скасування попереднього вироку в порядку нагляду особи, вiдносно якої справу закрито або винесено виправдувальний вирок, повнiстю повертаються вiдрахованi з її заробiтку суми. ( Стаття 102 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом ПВР N 5082-10 вiд 15.04.83 )
 prev Глава 18 Умови відбування виправних робіт без позбавлення волі
 next Стаття 103. Трудовий стаж засуджених до виправних робіт без позбавлення волі