За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Митний кодекс
Стаття 30. Огляд та переогляд речей
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 30. Огляд та переогляд речей

При наявностi пiдстав вважати, що громадянин перемiщує через митний кордон України предмети, що пiдлягають контролю iнших державних органiв, зазначених у статтi 18 цього Кодексу, облiку чи митному обкладенню, а також предмети, перемiщення яких через митний кордон України заборонено чи обмежено, митниця має право провести огляд, а також переогляд речей з розпакуванням багажу цього громадянина.
З метою припинення перемiщення через територiю України предметiв, заборонених для транзиту, оглядовi та переоглядовi можуть пiдлягати речi громадян, якi перетинають транзитом територiю України або знаходяться в транзитнiй зонi мiжнародного аеропорту.
Огляд та переогляд речей громадянина здiйснюється в присутностi цього громадянина чи його уповноваженого представника, який дiє на пiдставi належним чином оформленого доручення.
Огляд та переогляд речей за вiдсутностi громадянина чи його уповноваженого представника здiйснюються:
1) у тому разi, коли є пiдстави припускати, що несупроводжуваний багаж мiстить у собi предмети, якi становлять небезпеку для життя та здоров'я людей, тварин i рослин чи можуть завдати матерiальної шкоди громадянам та пiдприємствам;
2) у разi, якщо громадянин чи його уповноважений представник не з'являються протягом мiсяця з дня надходження речей у несупроводжуваному багажi;
3) при пересиланнi речей у мiжнародних поштових вiдправленнях;
4) у разi залишення на територiї України речей з порушенням зобов'язання про транзит цих речей через територiю України.
Огляд та переогляд речей за вiдсутностi громадянина чи його уповноваженого представника здiйснюються у присутностi представникiв пiдприємства, що здiйснює перевезення, пересилання таких речей чи їх зберiгання.
Про здiйснення огляду та переогляду у випадках, зазначених у пунктах 1 та 2 частини четвертої цiєї статтi, складається акт за формою, яку встановлює Державна митна служба України.
 prev Стаття 29. Огляд та переогляд транспортних засобів, товарів та інших предметів
 next Стаття 31. Митне забезпечення