За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Митний кодекс
Стаття 32. Особистий огляд
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 32. Особистий огляд

Особистий огляд як виняткова форма митного контролю може здiйснюватися за письмовим рiшенням начальника митницi чи особи, яка замiщує його, при наявностi достатнiх пiдстав вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи знаходиться в зонi митного контролю або в транзитнiй зонi мiжнародного аеропорту, приховує при собi предмети контрабанди чи предмети, якi є безпосереднiми об'єктами порушення митних правил або забороненi для транзиту через територiю України.
Перед початком огляду службова особа митницi повинна пред'явити громадянину письмове рiшення начальника митницi чи особи, яка його замiщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками при проведеннi такого огляду i запропонувати добровiльно видати приховуванi предмети.
Особистий огляд здiйснюється службовою особою митницi однiєї статi з особою, яка проходить огляд, у присутностi двох понятих тiєї ж статi в iзольованому примiщеннi, що вiдповiдає санiтарно-гiгiєнiчним вимогам. Доступ у це примiщення громадян, якi не беруть участь в оглядi, i можливiсть спостерiгати за проведенням особистого огляду з боку таких громадян мають бути виключенi. Обстеження органiв тiла особи, яку оглядають, має здiйснюватися лише медичним працiвником.
Про здiйснення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України.
Протокол пiдписується службовою особою митницi, що здiйснювала особистий огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, а при обстеженнi медичним працiвником - також цим працiвником. Громадянин, щодо якого було здiйснено огляд, має право зробити заяву в такому протоколi.
Порядок особистого огляду визначається Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України та Мiнiстерством закордонних справ України.
 prev Стаття 31. Митне забезпечення
 next Стаття 33. Операції з товарами та іншими предметами, що знаходяться під митним контролем