За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Митний кодекс
Стаття 60. Митні пільги для глави дипломатичного представництва іноземної держави та членів дипломатичного персоналу представництва
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 60. Митні пільги для глави дипломатичного представництва іноземної держави та членів дипломатичного персоналу представництва

Голова дипломатичного представництва iноземної держави та члени дипломатичного персоналу представництва, а також члени їх сiмей, що проживають разом з ними, можуть ввозити в Україну предмети, призначенi для їх особистого користування, включаючи предмети початкового облаштування, та вивозити з України предмети, призначенi для їх особистого користування, з дотриманням встановленого порядку перемiщення предметiв через митний кордон України i iз звiльненням вiд мита та митних зборiв, за винятком зборiв за зберiгання, митне оформлення предметiв поза мiсцями розташування митниць або поза робочим часом, встановленим для митниць.
Особистий багаж глави дипломатичного представництва iноземної держави, членiв дипломатичного персоналу представництва, членiв їх сiмей, що проживають разом з ними, звiльняється вiд митного огляду, якщо немає серйозних пiдстав вважати, що вiн мiстить предмети, не призначенi для особистого користування, або предмети, ввезення та вивезення яких заборонено законодавством України, або регулюється карантинними та iншими спецiальними правилами. Такий огляд повинен здiйснюватися тiльки в присутностi названих у цiй статтi осiб або їх уповноважених представникiв.
 prev Стаття 59. Митні пільги для дипломатичних представництв іноземних держав
 next Стаття 61. Митні пільги для співробітників адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави