За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Митний кодекс
Стаття 71. Пропуск з метою тимчасового ввезення або тимчасового вивезення
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 71. Пропуск з метою тимчасового ввезення або тимчасового вивезення

Товари та iншi предмети тимчасово ввозяться на митну територiю України чи тимчасово вивозяться за межi цiєї територiї на строк, що не перевищує одного року з дня пропуску через митний кордон України. Згiдно з заявою пiдприємств чи громадян цей строк може бути продовжено Державною митною службою України з урахуванням тривалостi господарської, наукової, гуманiтарної та iнших видiв дiяльностi, що здiйснюється з використанням таких товарiв та iнших предметiв.
Тимчасове ввезення чи тимчасове вивезення товарiв та iнших предметiв здiйснюється пiд зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення). Якщо iнше не передбачено законодавством України, товари та iншi предмети, що пропускаються через митний кордон України у таких випадках, має бути повернуто на митну територiю України або вивезено за її межi без будь-яких змiн, крiм природного зношення.
Товари та iншi предмети при зворотному ввезеннi на митну територiю України або зворотному вивезеннi за межi цiєї територiї можуть бути пропущенi будь-якою митницею. Митниця, що здiйснює зворотний пропуск товарiв та iнших предметiв, зобов'язана повiдомити про це митницю, що здiйснювала попереднiй пропуск цих товарiв та iнших предметiв.
Товари та iншi предмети пiд час тимчасового ввезення на митну територiю України до закiнчення строкiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, має бути:
1) вивезено за межi цiєї територiї;
2) або заявлено митницi з метою вiльного використання;
3) або передано митницi з метою передачi у власнiсть державi;
4) або передано митницi для зберiгання;
5) або знищено пiд контролем митницi, якщо такi товари та iншi предмети не можуть бути використанi як вироби чи матерiали.
Товари та iншi предмети, пропущенi з метою тимчасового вивезення за межi митної територiї України до закiнчення строкiв, зазначених в частинi першiй цiєї статтi, має бути:
1) ввезено на митну територiю України;
2) або заявлено митницi з метою вiльного використання за межами цiєї територiї;
3) або заявлено митницi як такi, що загинули або були знищенi за межами митної територiї України, якщо факт загибелi або знищення пiдтверджується в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
 prev Стаття 70. Пропуск для вільного використання
 next Стаття 72. Пропуск з метою транзиту через територію України