За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Митний кодекс
Стаття 74. Товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон України
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 74. Товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон України

Не можуть бути пропущенi через митний кордон України товари та iншi предмети:
1. Забороненi до перемiщення через митний кордон України:
а) забороненi до ввезення в Україну, до яких належать:
предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного свiту або призвести до руйнування навколишнього середовища;
продукцiя, що мiстить пропаганду iдей вiйни, расизму та расової дискримiнацiї, геноциду та iнша, що суперечить вiдповiдним нормам Конституцiї (Основного Закону) України;
товари, iмпорт яких здiйснюється з порушенням прав iнтелектуальної власностi; (абзац 4 пiдпункту "а" статтi 74 змiнено згiдно iз Законом N 75/95-ВР вiд 28.02.95 р.)
б) забороненi до вивезення з України, до яких належать:
предмети, якi становлять нацiональне, iсторичне або культурне надбання українського народу, що визначається вiдповiдно до законiв України;
товари, експорт яких здiйснюється з порушенням прав iнтелектуальної власностi; (абзац 3 пiдпункту "б" статтi 74 змiнено згiдно iз Законом N 75/95-ВР вiд 28.02.95 р.)
в) забороненi до транзиту через територiю України, до яких належать предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного свiту або призвести до руйнування навколишнього середовища.
Конкретний перелiк предметiв, що пiдпадають пiд дiю цiєї статтi, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України.
2. Щодо яких не було здiйснено митного оформлення.
3. Якi перемiщуються через митний кордон України з порушенням положень цього Кодексу та iнших актiв законодавства України.
 prev Стаття 73. Використання товарів та інших предметів, на які встановлено митні пільги щодо обкладення митом
 next Розділ V МИТО ТА МИТНI ЗБОРИ