За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Митний кодекс
Стаття 86. Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 86. Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею

Пiдлягають обов'язковiй передачi митницi для зберiгання такi товари та iншi предмети:
1) не пропущенi при ввезеннi на митну територiю України внаслiдок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територiю України i не вивезенi з територiї України в день їх ввезення;
2) такi, що обкладаються митом та митними зборами при ввезеннi на митну територiю України у разi несплати таких платежiв, якщо не надано вiдстрочення або розстрочення їх сплати;
3) у випадку, передбаченому пунктом 4 частини четвертої статтi 71 цього Кодексу.
Валюта та цiнностi, переданi митницi на зберiгання у випадках, передбачених частиною першою цiєї статтi, зберiгаються з депонуванням у банках України.
Якщо товари чи iншi предмети пiдлягають передачi на зберiгання митницi, то за кожний день зберiгання митницею товарiв чи iнших предметiв (крiм валюти i цiнностей) справляється митний збiр у розмiрi, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
 prev Стаття 85. Товари та інші предмети, що зберігаються під митним контролем
 next Стаття 87. Склади митниць