За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 7-2. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності з застосуванням до особи заходів адміністративного стягнення
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 7-2. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності з застосуванням до особи заходів адміністративного стягнення

Прокурор, а також слiдчий за згодою прокурора вправi закрити кримiнальну справу з пiдстав, зазначених у статтi 51 Кримiнального кодексу України, i надiслати матерiали справи у районний (мiський) народний суд для застосування до особи, яка вчинила дiяння, що мiстить ознаки злочину, який не являє великої суспiльної небезпеки, заходiв адмiнiстративного стягнення.
Суд у розпорядчому засiданнi вправi з тих же пiдстав своєю мотивованою ухвалою закрити кримiнальну справу, яка надiйшла до нього.
Якщо суд при розглядi кримiнальної справи в судовому засiданнi прийде до висновку про наявнiсть пiдстав, зазначених у статтi 51 Кримiнального кодексу України, вiн виносить ухвалу про закриття справи i застосування заходу адмiнiстративного стягнення. (Кодекс доповнено статтею 7-2 згiдно з Указом ПВР N 1851-09 вiд 23.03.77; змiнено згiдно з Указом ПВР N 6834-10 вiд 16.04.84; Законом N 3351-12 вiд 30.06.93) Стаття 7-3. Порядок вирiшення справ про суспiльно небезпечнi дiяння, вчиненi особою, яка не досягла вiку, з якого можлива кримiнальна вiдповiдальнiсть.
Слiдчий, встановивши в кримiнальнiй справi, що суспiльно небезпечне дiяння вчинене особою у вiцi вiд одинадцяти рокiв i до виповнення вiку, з якого можлива кримiнальна вiдповiдальнiсть, виносить мотивовану постанову про закриття справи та застосування до неповнолiтнього примусових заходiв виховного характеру. Справа разом з постановою направляється прокурору.
Неповнолiтньому, щодо якого винесено постанову, а також його батькам або особам, що їх замiнюють, перед направленням справи прокурору, надається можливiсть ознайомитись з усiма матерiалами справи, при цьому вони мають право користуватися послугами захисника.
Якщо встановлено, що особу, яка вчинила у вiцi вiд одинадцяти до чотирнадцяти рокiв суспiльно небезпечне дiяння, передбачене статтею 7-1 Кримiнального кодексу України, необхiдно у зв'язку з цим негайно iзолювати, то за постановою слiдчого або органу дiзнання, санкцiонованою прокурором, її може бути помiщено у приймальник-розподiльник для неповнолiтнiх на строк до 30 дiб. Участь захисника у цьому разi забезпечується з моменту помiщення неповнолiтнього у приймальник-розподiльник.
Слiдчий, встановивши в кримiнальнiй справi, що суспiльно небезпечне дiяння вчинене дитиною, яка досягла одинадцятирiчного вiку, виносить постанову про закриття справи з додержанням вимог частини другої цiєї статтi, про що повiдомляє прокурора i комiсiю в справах неповнолiтнiх за мiсцем проживання дитини. (Кодекс доповнено статтею 7-3 згiдно з Законом N 3787-12 вiд 23.12.93)
 prev Стаття 7-1. Закриття кримінальної справи з притягненням особи до адміністративної відповідальності, передачею матеріалів у товариський суд, застосуванням примусових заходів виховного характеру або передачею на поруки
 next Стаття 8. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності з передачею матеріалів справи на розгляд товариського суду