За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 20. Гласність судового розгляду
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 20. Гласність судового розгляду

Розгляд справ у всiх судах вiдкритий, за винятком випадкiв, коли це суперечить iнтересам охорони державної таємницi.
Закритий судовий розгляд, крiм того, допускається за мотивованою ухвалою суду в справах про злочини осiб, якi не досягли шiстнадцятирiчного вiку, а також в iнших справах з метою запобiгання розголошенню вiдомостей про iнтимнi сторони життя осiб, якi беруть участь у справi та у разi коли цього потребують iнтереси безпеки осiб, взятих пiд захист. (частина 2 статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1381-XIV вiд 13.01.2000 р.)
Слухання справ у закритому засiданнi суду здiйснюється з додержанням усiх правил судочинства.
Вироки судiв у всiх випадках проголошуються публiчно.
З метою пiдвищення виховної ролi судових процесiв i запобiгання злочинам суди у необхiдних випадках повiдомляють трудящих за мiсцем роботи або проживання пiдсудних про судовi процеси, якi мають вiдбутися, а також пiсля набрання вироком законної сили повiдомляють про результати розгляду кримiнальної справи. Суди повиннi широко практикувати проведення судових процесiв безпосередньо на пiдприємствах, будовах, в радгоспах, колгоспах з участю в необхiдних випадках громадських обвинувачiв i громадських захисникiв. (Змiнено згiдно з Указом ПВР N 6834-10 вiд 16.04.84) Стаття 21. Забезпечення пiдозрюваному, обвинуваченому i пiдсудному права на захист
Пiдозрюваному, обвинуваченому i пiдсудному забезпечується право на захист.
Особа, яка провадить дiзнання, слiдчий, прокурор, суддя i суд зобов'язанi до першого допиту пiдозрюваного, обвинуваченого i пiдсудного роз'ясняти їм право мати захисника i скласти про це протокол, а також надати пiдозрюваному, обвинуваченому i пiдсудному можливiсть захищатися встановленими законом засобами вiд пред'явленого обвинувачення та забезпечити охорону їх особистих i майнових прав. (В редакцiї Закону N 3780-12 вiд 23.12.93)
 prev Стаття 19. Мова, якою провадиться судочинство
 next Стаття 22. Всебічне, повне і об'єктивне дослідження обставин справи