За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 23-2. Окрема ухвала (постанова) суду
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 23-2. Окрема ухвала (постанова) суду

Суд при наявностi на те пiдстав виносить окрему ухвалу (постанову) якою звертає увагу державних органiв, громадських органiзацiй або посадових осiб на встановленi по справ факти порушення закону, причини i умови, що сприяли вчиненню злочину i вимагають вжиття вiдповiдних заходiв. В окремiй ухвалi /постановi/ суд зобов'язаний за наявностi на те пiдстав порушити питання про притягнення до дисциплiнарної або матерiальної вiдповiдальностi осiб, в дiяннях яких є ознаки дисциплiнарного правопорушення, або якi згiдно з чинним законодавством повиннi бути притягнутi до матерiальної вiдповiдальностi. (частину 1 статтi 23-2 доповнено згiдно iз Законом N 358/95-ВР вiд 05.10.95 р.)
Окрему ухвалу (постанову) може бути також винесено при виявленнi судом порушень прав громадян та iнших порушень закону, допущених при провадженнi дiзнання, попереднього слiдства або при розглядi справи нижчестоящим судом.
Суд
вправi окремою ухвалою (постановою) звернути увагу громадських органiзацiй i трудових колективiв на неправильну поведiнку окремих громадян на виробництвi чи в побутi або на невиконання ними громадського обов'язку. В необхiдних випадках копiю окремої ухвали (постанови) може бути надiслано до товариського суду.
Суд може окремою ухвалою (постановою) довести до вiдома вiдповiдного пiдприємства, установи або органiзацiї при виявленi громадянином високу свiдомiсть, мужнiсть при виконаннi громадського обов'язку, якi сприяли причиненню чи розкриттю злочину.
Окрема ухвала (постанова) суду також виноситься, коли у засудженого до позбавлення волi є неповнолiтнi дiти, якi залишилися без нагляду i потребують влаштування або встановлення над ними опiки чи пiклування.
Суд за матерiалами судового розгляду вправi винести окрему ухвалу (постанову) i в iнших випадках, якщо визнає це за необхiдне.
Не пiзнiше як у мiсячний строк по окремiй ухвалi (постановi) має бути вжито необхiдних заходiв i про результати повiдомлено суд, що винiс окрему хвалу (постанову). (статтю 23-2 доповнено частиною 8 згiдно iз Законом N 358/95-ВР вiд 05.10.95 р.)
У разi залишення посадовою особою окремої ухвали /постанови/ суду без розгляду повинно бути вжито заходiв, передбачених Статтями 254 - 257 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення. (Кодекс доповнено статтею 23-2 згiдно з Указом ПВР N 6834-X вiд 16.04.84 р.)
 prev Стаття 23-1. Подання органу дізнання, слідчого, прокурора і кримінальній справі
 next Стаття 24. Нагляд вищестоящих судів за судовою діяльністю