За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 29. Забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином, і виконання вироку в частині конфіскації майна
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 29. Забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином, і виконання вироку в частині конфіскації майна

При наявностi достатнiх даних про те, що злочином завдана матерiальна шкода або понесенi витрати закладом охорони здоров'я на стацiонарне лiкування потерпiлого вiд злочину, орган дiзнання, слiдчих, прокурор i суд зобов'язанi вжити заходiв до забезпечення цивiльного позову.
Прокурор пред'являє або пiдтримує поданий потерпiлим цивiльний позов про вiдшкодування збиткiв, заподiяних злочином, якщо цього вимагає охорона iнтересiв держави, а також громадян, якi за станом здоров'я та з iнших поважних причин не можуть захистити свої права.
Якщо у випадках, зазначених в частинi 2 цiєї статтi, цивiльний позов не був пред'явлений, суд зобов'язаний при ухваленнi вироку з власної iнiцiативи вирiшити питання про вiдшкодування матерiальних збиткiв, завданих злочином.
При провадженнi в кримiнальнiй справi про злочин, за який може бути застосована додаткова мiра покарання у виглядi конфiскацiї майна, орган дiзнання, слiдчий, прокурор i суд зобов'язанi вжити заходiв до забезпечення можливої конфiскацiї майна обвинуваченого. (Змiнено згiдно з Указом ПВР N 6834-10 вiд 16.04.84; Законами N 2857-12 вiд 15.12.92, N 3132-12 вiд 22.04.93)
 prev Стаття 28. Цивільний позов у кримінальній справі
 next Стаття 30. ( Виключена згідно з Законом N 2857-12 від 15.12.92 ).