За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 43-1. Підозрюваний
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 43-1. Підозрюваний

Пiдозрюваним визнається:
1) особа, затримана по пiдозрiнню у вчиненнi злочину;
2) особа, до якої застосовано запобiжний захiд до винесення постанови про притягнення її як обвинуваченого. Пiдозрюваний має право: знати, в чому вiн пiдозрюється; давати показання або вiдмовитися давати показання i вiдповiдати на запитання; мати захисника i побачення з ним до першого допиту; подавати докази; заявляти клопотання i вiдводи; вимагати перевiрки прокурором правомiрностi затримання; подавати скарги на дiї i рiшення особи, яка провадить оперативно-розшуковi дiї та дiзнання, слiдчого i прокурора, а за наявностi вiдповiдних пiдстав - на забезпечення безпеки. (частина 2 статтi 43-1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1381-XIV вiд 13.01.2000 р.)
Про роз'яснення прав пiдозрюваному зазначається в протоколi затримання або постановi про застосування запобiжного заходу. (Кодекс доповнено статтею 43-1 згiдно з Указом ПВР N 6834-X вiд 16.04.84 р.; змiнено згiдно iз Законом N 3780-XII вiд 23.12.93 р.) Стаття 44. Захисник у кримiнальному судочинствi
Як захисники пiдозрюваних, обвинувачених i пiдсудних допускаються особи, якi мають свiдоцтво на право заняття адвокатською дiяльнiстю. За згодою пiдсудного допускаються близькi родичi, опiкуни або пiклувальники.
Захисник допускається до участi в справi з моменту пред'явлення обвинувачення, а у разi затримання особи, пiдозрюваної у вчиненнi злочину, або застосування запобiжного заходу у виглядi взяття пiд варту - з моменту оголошення їй протоколу про затримання або постанови про застосування запобiжного заходу, але не пiзнiше двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.
У справах про суспiльно небезпечнi дiяння, вчиненi особами у станi неосудностi, а також про злочини осiб, якi захворiли на душевну хворобу пiсля вчинення злочину, захисник допускається до участi у справi з моменту отримання доказiв про душевне захворювання особи.
У разi коли дiзнання або попереднє слiдство не провадилось, захисник допускається до участi в справi пiсля вiддання обвинуваченого до суду.
По справах про суспiльно небезпечнi дiяння, вчиненi неповнолiтнiми, якi не досягли вiку, з якого можлива кримiнальна вiдповiдальнiсть, захисник допускається до участi з моменту ознайомлення неповнолiтнього та його батькiв, або осiб, що їх замiнюють, з постановою про закриття справи i з матерiалами справи, а в разi помiщення неповнолiтнього у приймальник-розподiльник - не пiзнiше двадцяти чотирьох годин з моменту помiщення. (в редакцiї Закону N 3780-12 вiд 23.12.93; змiнено згiдно з Законом N 3787-12 вiд 23.12.93)
 prev Стаття 43. Обвинувачений і його права
 next Стаття 45. Обов'язкова участь захисника