За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 49. Потерпілий
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 49. Потерпілий

Потерпiлим визнається особа, якiй злочином заподiяно моральну, фiзичну або майнову шкоду.
Про визнання громадянина потерпiлим чи про вiдмову в цьому особа, яка провадить дiзнання, слiдчий i суддя виносять постанову, а суд - ухвалу.
Громадянин, визнаний потерпiлим вiд злочину, вправi давати показання у справi. Потерпiлий i його представник мають право: подавати докази; заявляти клопотання; знайомитися з усiма матерiалами справи з моменту закiнчення попереднього слiдства, а у справах, в яких попереднє слiдство не провадилося, - пiсля вiдання обвинуваченого до суду; брати участь у судовому розглядi; заявляти вiдводи; подавати скарги на дiї особи, яка провадить дiзнання, слiдчого, прокурора i суду, а також подавати скарги на вирок або ухвали суду i постанови народного суддi, а за наявностi вiдповiдних пiдстав - на забезпечення безпеки. (частина 3 статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1381-XIV вiд 13.01.2000 р.)
В справах, передбачених частиною 1 статтi 27 цього Кодексу, потерпiлий має право пiд час судового розгляду особисто або через свого представника пiдтримувати обвинувачення. Потерпiлий може брати участь у судових дебатах в усiх справах, в яких не виступає прокурор чи громадський обвинувач.
У справах про злочини, внаслiдок яких сталася смерть потерпiлого, права, передбаченi цiєю статтею, мають його близькi родичi. (статтю 49 змiнено згiдно з Указом ПВР N 6834-X вiд 16.04.84 р.)
 prev Стаття 48. Обов'язки і права захисника
 next Стаття 50. Цивільний позивач