За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 77. Обов'язки і права експерта
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 77. Обов'язки і права експерта

Особа, яка призначена експертом, зобов'язана з'явитися за викликом i дати правильний висновок на поставленi запитання.
За злiсне ухилення вiд явки в суд, органи попереднього слiдства або дiзнання експерт несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до частини 2 статтi 185-3 або статтi 185-4 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, а за дачу завiдомо неправдивого висновку або за вiдмову без поважних причин вiд виконання покладених на нього обов'язкiв - вiдповiдно за Статтями 178 або 179 Кримiнального Кодексу України.
Експерт має право: ознайомлюватися з матерiалами справи, якi стосуються експертизи; порушувати клопотання про представлення нових матерiалiв, необхiдних для дачi висновку; з дозволу особи, яка провадить дiзнання, слiдчого, прокурора або суду бути присутнiм при провадженнi допитiв та iнших слiдчих дiй i задавати особам, що допитуються, запитання, якi стосуються експертизи, а за наявностi вiдповiдних пiдстав - на забезпечення безпеки. (частина 3 статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1381-XIV вiд 13.01.2000 р.)
Якщо питання, поставлене перед експертом, виходить за межi його компетенцiї або якщо наданi йому матерiали недостатнi для дачi висновку, експерт у письмовiй формi повiдомляє орган, що призначив експертизу, про неможливiсть дати висновок. (Змiнено згiдно з Указом ПВР N 9166-11 вiд 04.05.90)
 prev Стаття 76. Обов'язкове призначення експертизи
 next Стаття 78. Речові докази