За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 114. Повноваження слідчого
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 114. Повноваження слідчого

При провадженнi попереднього слiдства всi рiшення про спрямування слiдства i про провадження слiдчих дiй слiдчий приймає самостiйно, за винятком випадкiв, коли законом передбачено одержання санкцiї вiд прокурора, i несе повну вiдповiдальнiсть за їх законне i своєчасне проведення.
В разi незгоди слiдчого з вказiвками прокурора про притягнення як обвинуваченого, про квалiфiкацiю злочину i обсяг обвинувачення, про направлення справи для вiддання обвинуваченого до суду або про закриття справи слiдчий вправi подати справу вищестоящому прокуроровi з письмовим викладом своїх заперечень. В цьому разi прокурор або скасовує вказiвки нижчестоящого прокурора, або доручає провадження слiдства в цiй справi iншому слiдчому.
Слiдчий по розслiдуваних ним справах вправi давати органам дiзнання доручення i вказiвки про провадження розшукних та слiдчих дiй i вимагати вiд органiв дiзнання допомоги при провадженнi окремих слiдчих дiй. Такi доручення i вказiвки слiдчого є для органiв дiзнання обов'язковими.
В справах, в яких попереднє слiдство є обов'язковим, слiдчий вправi в будь-який момент приступити до провадження попереднього слiдства, не чекаючи виконання органами дiзнання дiй, передбачених статтею 104 цього Кодексу.
Постанови слiдчого, винесенi вiдповiдно до закону в кримiнальнiй справi, яка перебуває в його провадженнi, є обов'язковими для виконання всiма пiдприємствами, установами i органiзацiями, посадовими особами i громадянами.
При проведеннi рiзних слiдчих дiй слiдчий вправi використовувати машинопис, звукозапис, стенографування та кiнозйомку i вiдеозапис. (Змiнено згiдно з Указами ПВР вiд 18.01.66, N 6834-10 вiд 16.04.84)
 prev Стаття 113. Початок провадження попереднього слідства
 next Стаття 114-1. Повноваження начальника слідчого відділу