За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 114-1. Повноваження начальника слідчого відділу
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 114-1. Повноваження начальника слідчого відділу

Начальник слiдчого вiддiлу здiйснює контроль за своєчаснiстю дiй слiдчих по розкриттю злочинiв i запобiганню їм, вживає заходiв до найбiльш повного, всебiчного i об'єктивного провадження попереднього слiдства в кримiнальних справах.
Начальник слiдчого вiддiлу має право перевiряти кримiнальнi справи, давати вказiвки слiдчому про провадження попереднього слiдства, про притягнення як обвинуваченого, про квалiфiкацiю злочину та обсяг обвинувачення, про направлення справи, про провадження окремих слiдчих дiй, передавати справу вiд одного слiдчого iншому, доручати розслiдування справи декiльком слiдчим, а також брати участь у провадженнi попереднього слiдства та особисто провадити попереднє слiдство, користуючись при цьому повноваженнями слiдчого.
Вказiвки начальника слiдчого вiддiлу в кримiнальнiй справi даються слiдчому у письмовiй формi i є обов'язковими для виконання.
Оскарження цих вказiвок прокуроровi не зупиняє їх виконання, за винятком випадкiв, передбачених частиною другою статтi 114 цього Кодексу.
Вказiвки прокурора в кримiнальних справах, якi данi вiдповiдно до правил, встановлених цим Кодексом, обов'язковi для начальника слiдчого вiддiлу. Оскарження цих вказiвок вищестоящому прокуроровi не зупиняє їх виконання. (Кодекс доповнено статтею 114-1 згiдно з Указом ПВР вiд 18.01.66 р.)
 prev Стаття 114. Повноваження слідчого
 next Стаття 115. Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину