За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 156. Строки тримання під вартою
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 156. Строки тримання під вартою

Тримання пiд вартою при розслiдуваннi злочинiв у кримiнальних справах не може тримати бiльше двох мiсяцiв. Цей строк може бути продовжено районним, мiським прокурором, вiйськовим прокурором армiї, флотилiї, з'єднання, гарнiзону та прирiвняним до них прокурором у разi неможливостi закiнчити розслiдування та при вiдсутностi пiдстав для змiни запобiжного заходу - до трьох мiсяцiв. Дальше продовження строку може бути здiйснено лише через особливу складнiсть, справи прокурором Республiки Крим, областi, прокурором мiста Києва, вiйськовим прокурором округу, флоту i прирiвняним до них прокурором - до шести мiсяцiв з дня взяття пiд варту.
Строк тримання пiд вартою понад шiсть мiсяцiв може бути продовжений заступником Генерального прокурора України - до одного року Генеральним прокурором України - до пiвтора року.
Дальше продовження строку не допускається, обвинувачений, якого тримають пiд вартою, пiдлягає негайному звiльненню.
У разi неможливостi закiнчити розслiдування в повному обсязi у наданий законом строк тримання пiд вартою i при вiдсутностi пiдстав для змiни запобiжного заходу Генеральний прокурор України або його заступник дають згоду про направлення справи до суду в частинi доказаного обвинувачення. Вiдносно нерозслiдуваних злочинiв справа видiляється в окреме провадження i закiнчується загальним порядком.
Матерiали закiнченої розслiдуванням кримiнальної справи повиннi бути пред'явленi для ознайомлення обвинуваченому та його захиснику не пiзнiш як за мiсяць до скiнчення граничного строку тримання пiд вартою, встановленого частиною 2 цiєї статтi.
Час ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матерiалами кримiнальної справи при обчисленнi строку тримання пiд вартою як запобiжного заходу не враховується.
При поверненнi судом на нове розслiдування справи, по якiй строк тримання обвинуваченого пiд вартою скiнчився, а за обставинами справи запобiжний захiд у виглядi тримання пiд вартою змiнено бути не може, продовження строку тримання пiд вартою провадиться прокурором, який здiйснює нагляд за слiдством, у межах одного мiсяця з моменту надходження до нього справи. Дальше продовження зазначеного строку провадиться з урахуванням часу перебування обвинуваченого пiд вартою до направлення справи до суду в порядку i в межах, встановлених частинами 1, 2 i 6 цiєї статтi. (В редакцiї Закону N 1960-12 вiд 10.12.91 змiнено згiдно з Законами N 2857-12 вiд 15.12.92, N 3351-12 вiд 30.06.93)
 prev Стаття 155. Взяття під варту
 next Стаття 157. Обов'язки прокурора при дачі санкції на арешт