За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 167. Допит свідка
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 167. Допит свідка

Свiдка можна допитувати про факти, якi стосуються даної справи, а також про особу пiдозрюваного або обвинуваченого та потерпiлого.
Свiдок допитується в мiсцi провадження попереднього слiдства, а в разi необхiдностi - в мiсцi його перебування.
Свiдок допитується окремо i у вiдсутностi iнших свiдкiв. При цьому слiдчий вживає заходiв до того, щоб свiдки, викликанi в однiй справi, не могли зноситися мiж собою до закiнчення допиту.
Перед допитом слiдчий встановлює особу свiдка, повiдомляє його, в якiй справi вiн викликаний, i попереджає про обов'язок розповiсти все вiдоме йому в справi, а також про кримiнальну вiдповiдальнiсть за вiдмову дати показання i за дачу завiдомо неправдивих показань. Потiм слiдчий з'ясовує стосунки мiж свiдком i пiдозрюваним або обвинуваченим, а також потерпiлим i починає допит. Пiсля того як свiдок закiнчить дачу показань, слiдчий ставить йому запитання. Забороняється ставити запитання, у формулюваннi яких мiститься вiдповiдь, частина вiдповiдi або пiдказка до неї (навiднi запитання). (частина 4 статтi 167 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1833-III вiд 22.06.2000 р.) (статтю 167 змiнено згiдно з Указом ПВР N 6834-X вiд 16.04.84 р.)
 prev Стаття 166. Порядок виклику свідка для допиту
 next Стаття 168. Допит неповнолітнього свідка