За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 168. Допит неповнолітнього свідка
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 168. Допит неповнолітнього свідка

Допит неповнолiтнього свiдка вiком до чотирнадцяти рокiв, а за розсудом слiдчого - вiком до шiстнадцяти рокiв проводиться за правилами статтi 167 цього Кодексу в присутностi педагога, а при необхiдностi - лiкаря, батькiв чи iнших законних представникiв неповнолiтнього.
До початку допиту зазначеним особам роз'яснюється їх обов'язок бути присутнiми при допитi, а також право викладати свої зауваження i з дозволу слiдчого задавати свiдковi запитання. Запитання, поставленi свiдковi законними представниками, педагогом або лiкарем, i їх зауваження заносяться до протоколу. Слiдчий вправi вiдвести поставлене запитання, але вiдведене запитання повинно бути занесене до протоколу.
Свiдковi, який не досяг шiстнадцятирiчного вiку, роз'яснюється його обов'язок говорити тiльки правду, але про кримiнальну вiдповiдальнiсть за вiдмову вiд дачi показань та за завiдомо неправдивi показання вiн не попереджається.
 prev Стаття 167. Допит свідка
 next Стаття 169. Допит німого або глухого свідка