За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 242. Питання, які з'ясовуються при відданні обвинуваченого до суду
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 242. Питання, які з'ясовуються при відданні обвинуваченого до суду

Суддi одноособово чи суд у розпорядчому засiданнi зобов'язанi з'ясувати щодо кожного з обвинувачених такi питання:
1) чи пiдсудна дана справа суду, на розгляд якого вона надiйшла;
1-1) чи були додержанi пiд час провадження дiзнання i попереднього слiдства вимоги цього Кодексу про забезпечення права пiдозрюваного i обвинуваченого на захист;
2) чи немає в справi пiдстав для її закриття або зупинення;
3) чи зiбранi необхiднi докази для розгляду справи в судовому засiданнi;
4) чи притягнутi до вiдповiдальностi всi особи, якi зiбраними в справi доказами викритi у вчиненнi злочину;
5) чи правильно квалiфiкованi дiї обвинуваченого за Статтями кримiнального закону;
5-1) чи роз'яснено право на розгляд його справи одноособово суддею або колегiально у випадках, передбачених законом;
6) чи складено обвинувальний висновок вiдповiдно до вимог цього Кодексу;
7) чи правильно обрано запобiжний захiд щодо обвинуваченого;
8) чи вжито пiд час дiзнання або попереднього слiдства заходiв до усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину;
9) чи вжито заходiв до забезпечення вiдшкодування збиткiв, заподiяних злочином, витрат на стацiонарне лiкування потерпiлого,то можливої конфiскацiї майна;
10) чи було додержано пiд час порушення справи, провадження дiзнання або попереднього слiдства iнших вимог цього Кодексу. (Iз змiнами, внесеними згiдно з Указом ПВР N 117-08 вiд 30.08.71, Законами N 3132-12 вiд 22.04.93, N 3780-12 вiд 23.12.93, N 305/94-ВР вiд 20.12.94 )
 prev Стаття 241. Строки розгляду справи суддею одноособово або судом у розпорядчому засіданні
 next Стаття 243. Постанова судді про віддання обвинуваченого до суду