За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 273. Порядок винесення ухвал у судовому засіданні
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 273. Порядок винесення ухвал у судовому засіданні

В усiх питаннях, якi вирiшуються судом пiд час судового розгляду, суд виносить ухвали. Ухвали про направлення справи для провадження додаткового розслiдування, про порушення справи по новому обвинуваченню або щодо нової особи, про закриття справи, про обрання, змiну або скасування запобiжного заходу, про застосування заходiв безпеки, про вiдводи i про призначення експертизи, а також окремi ухвали виносяться судом у нарадчiй кiмнатi i викладаються у виглядi окремого документа, який пiдписується всiм складом суду. (частина 1 статтi 273 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1381-XIV вiд 13.01.2000 р.)
Всi iншi ухвали можуть за розсудом суду виноситься або у зазначеному вище порядку, або пiсля наради суддiв на мiсцi з занесенням ухвали до протоколу судового засiдання.
Ухвали, винесенi судом пiд час судового розгляду, пiдлягають оголошенню, крiм ухвал, що виносяться в порядку, передбаченому частиною третьою статтi 52-1 i частиною першою статтi 52-3 цього Кодексу. (частина 3 статтi 273 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1381-XIV вiд 13.01.2000 р.)
При одноособовому розглядi справи в зазначених у цiй статтi випадках суддя виносить постанови. (Змiнено згiдно з Указом ПВР N 6834-10 вiд 16.04.84; Законом N 2464-12 вiд 17.06.92)
 prev Стаття 272. Заходи, які застосовуються до порушників порядку судового засідання
 next Стаття 274. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді