За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 334. Мотивувальна частина вироку
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 334. Мотивувальна частина вироку

Мотивувальна частина обвинувального вироку повинна мiстити формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, з зазначенням мiсця, часу, способу вчинення та наслiдкiв злочину, форми вини i мотивiв злочину. В цiй частинi вироку наводяться обставини, якi визначають ступiнь винностi, та докази, на яких грунтується висновок суду щодо кожного пiдсудного, з зазначенням мотивiв, з яких суд вiдкидає iншi докази; обставини, що пом'якшують або обтяжують вiдповiдальнiсть; мотиви змiни обвинувачення; у разi визнання частини обвинувачення необгрунтованою - пiдстави для цього.
Суд зобов'язаний також мотивувати призначення покарання у виглядi позбавлення волi, якщо санкцiя кримiнального закону передбачає й iншi покарання, не зв'язанi з позбавленням волi; застосування умовного засудження; застосування умовного засудження до позбавлення волi з обов'язковим залученням засудженого до працi; призначення покарання нижче найнижчої межi, передбаченої кримiнальним законом за даний злочин, перехiд до iншого, бiльш м'якого покарання; призначення покарання у виглядi направлення у виховно-трудовий профiлакторiй; вирiшення питань, зв'язаних з вiдстрочкою виконання вироку вiдповiдно до статтi 46-1 Кримiнального кодексу України; звiльнення пiдсудного вiд покарання.
Коли суд вирiшить визнати пiдсудного особливо небезпечним рецидивiстом, у мотивувальнiй частинi вироку зазначаються пiдстави такого рiшення i робиться посилання на статтю 26 Кримiнального кодексу України.
В мотивувальнiй частинi обвинувального вироку суд у випадках, передбачених частинами 7 i 8 статтi 25 Кримiнального кодексу України, зобов'язаний навести мотиви призначення засудженому до позбавлення волi певного виду виправно-трудової чи виховно-трудової колонiї або призначення йому позбавлення волi у виглядi ув'язнення в тюрмi.
Якщо суд вiдповiдно до статтi 14 Кримiнального кодексу України визнає необхiдним застосувати до пiдсудного примусове лiкування або встановити над ним опiкування, в мотивувальнiй частинi вироку зазначаються мотиви такого рiшення.
При наявностi клопотань громадських органiзацiй або трудових колективiв про умовне засудження i про передачу їм пiдсудного для перевиховання i виправлення суд у мотивувальнiй частинi вироку зазначає мотиви задоволення чи вiдхилення цих клопотань, а при вiдсутностi таких клопотань - мотиви покладення на певний трудовий колектив або особу, за їх згодою, обов'язку по нагляду за умовно засудженим i проведенню з ним виховної роботи.
Мотивувальна частина виправдувального вироку повинна мiстити формулювання обвинувачення, яке пред'явлене пiдсудному i визнане судом недоведеним, а також пiдстави для виправдання пiдсудного з зазначенням мотивiв, з яких суд вiдкидає докази обвинувачення. Не допускається включення у вирок формулювань, якi ставлять пiд сумнiв невиннiсть виправданого.
У мотивувальнiй частинi вироку викладаються пiдстави для задоволення або вiдхилення цивiльного позову, а також пiдстави для вiдшкодування матерiальних збиткiв у випадках, передбачених частиною 3 статтi цього Кодексу. (Змiнено згiдно з Указами ПВР N 117-08 вiд 30.08.71, N 6834-10 вiд 16.04.84)
 prev Стаття 333. Вступна частина вироку
 next Стаття 335. Резолютивна частина вироку