За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 335. Резолютивна частина вироку
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 335. Резолютивна частина вироку

В резолютивнiй частинi обвинувального вироку повиннi бути зазначенi: прiзвище, iм'я та по батьковi пiдсудного; кримiнальний закон, за яким пiдсудного визнано винним; покарання, призначене пiдсудному по кожному з обвинувачень, що визнанi судом доведеними; остаточна мiра покарання, обрана судом; початок строку вiдбуття покарання; тривалiсть iспитового строку, якщо застосовано умовне засудження; рiшення про цивiльний позов; рiшення про речовi докази i судовi витрати; рiшення про залiк попереднього ув'язнення; рiшення про запобiжний захiд до набрання вироком законної сили i вказiвка про порядок i строк оскарження вироку.
При визнаннi пiдсудного особливо небезпечним рецидивiстом про це зазначається в резолютивнiй частинi вироку.
Щодо засуджених до позбавлення волi у виправно-трудовiй або виховно-трудовiй колонiї суд зобов'язаний визначити на пiдставi статтi 25 Кримiнального кодексу України вид виправно-трудової чи виховно-трудової колонiї, в якiй засуджений повинен вiдбувати покарання.
У випадках, передбачених статтею 37 Кримiнального кодексу України, у резолютивнiй частинi обвинувального вироку викладається рiшення про звернення з поданням до вiдповiдних державних органiв про позбавлення засудженого вiйськового або спецiального звання, орденiв, медалей або почесного звання.
У випадках, передбачених статтею 14 Кримiнального кодексу України, у резолютивнiй частинi вироку зазначається рiшення суду застосувати до пiдсудного примусове лiкування або встановити над ним опiкування.
Мiра покарання повинна бути визначена таким чином, щоб при виконання вироку не виникло нiяких сумнiвiв щодо виду i розмiру покарання, призначеного судом.
Коли пiдсудному було пред'явлено декiлька обвинувачень i деякi з них не були доведенi, то у резолютивнiй частинi вироку повинно бути зазначено, по яких з них пiдсудний виправданий, а по яких - засуджений.
Якщо пiдсудний визнається винним, але звiльняється вiд вiдбуття покарання, суд зазначає про це в резолютивнiй частинi вироку.
Коли призначається покарання нижче найнижчої межi, передбаченої законом за даний злочин, у резолютивнiй частинi вироку робиться посилання на статтю 44 Кримiнального кодексу України i зазначається обрана судом мiра покарання.
Якщо суд визнає можливим застосувати вiдстрочку виконання вироку вiдповiдно до статтi 46-1 Кримiнального кодексу України, у резолютивнiй частинi вироку зазначаються тривалiсть вiдстрочки, обов'язки, покладенi на засудженого, а також трудовий колектив або особа, на якi, за їх згодою, суд покладає обов'язок по нагляду за засудженим i проведенню з ним виховної роботи.
Призначаючи покарання у виглядi громадської догани, суд, якщо визнає за необхiдне проiнформувати про це громадськiсть, у резолютивнiй частинi вироку зазначає спосiб доведення вироку до її вiдома.
Якщо суд визнає можливим застосувати умовне засудження з передачею засудженого для перевиховання i виправлення громадськiй органiзацiї чи трудовому колективу, суд у резолютивнiй частинi вироку зазначає, якiй саме громадськiй органiзацiї чи трудовому колективу передано засудженого на перевиховання i виправлення чи на який трудовий колектив або особу, за їх згодою, покладено обов'язок по нагляду за умовно засудженим i проведенню з ним виховної роботи.
В резолютивнiй частинi виправдувального вироку зазначається прiзвище, iм'я та по батьковi виправданого; вказується, що пiдсудний в пред'явленому обвинуваченнi визнаний невинним i по суду виправданим; вказується про скасування запобiжного заходу, про скасування заходiв до забезпечення цивiльного позову i можливої конфiскацiї майна, про речовi докази, судовi витрати i про порядок та строк оскарження вироку. (Змiнено згiдно з Указами ПВР N 117-08 вiд 30.08.71, N 6834-10 вiд 16.04.84)
 prev Стаття 334. Мотивувальна частина вироку
 next Стаття 336. - виключена згідно з Указом ПВР N 117-08 від 30.08.71