За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 404. Порядок звернення вироку до виконання
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 404. Порядок звернення вироку до виконання

Вирок, що набрав законної сили, звертається до виконання судом, який постановив вирок, не пiзнiш як через три доби з дня набрання ним законної сили або повернення справи з касацiйної iнстанцiї.
Суд разом з своїм розпорядженням про виконання обвинувального вироку надсилає копiю вироку тому органу, на який покладено обов'язок виконати вирок.
З метою забезпечення виховного впливу вироку суд надсилає його копiю в необхiдних випадках на пiдприємство, в установу, органiзацiю за мiсцем роботи засудженого.
У разi умовного засудження вiдповiдно до статтi 45 Кримiнального кодексу України або застосування вiдстрочки виконання вироку до позбавлення волi вiдповiдно до статтi 46-1 Кримiнального кодексу України суд надсилає копiю вироку органу внутрiшнiх справ за мiсцем проживання засудженого, а щодо неповнолiтнього - також i комiсiї в справах неповнолiтнiх при виконавчому комiтетi мiсцевої Ради народних депутатiв для здiйснення контролю за поведiнкою засудженого. Крiм того, копiя вироку надсилається громадським органiзацiям або трудовому колективу, яким засудженого передано на перевиховання i виправлення, або трудовому колективу чи особi, на яких судом покладено обов'язок по нагляду за засудженим i проведенню з ним виховної роботи.
Якщо у виправданого або у особи, щодо якої справа закрита, були вилученi документи, цiнностi та iншi предмети чи був накладений арешт на майно, копiя вироку, що набрав законної сили, або ухвала касацiйної iнстанцiї направляються вiдповiдним органам для повернення вилучених документiв, цiнностей та iнших предметiв, а також для зняття арешту з майна.
Вирок не може бути звернено до виконання або виконуватися в частинi засудження за дiяння, карнiсть якого була усунута нововиданим кримiнальним законом.
Своєчасне звернення до виконання вироку, який набрав законної сили, покладається на народного суддю або голову вiдповiдного суду, який постановив вирок.
Органи, що виконують вирок або ухвалу, повiдомляють суд, який постановив вирок або ухвалу, про виконання вироку чи ухвали. (Змiнено згiдно з Указом ПВР N 6834-10 вiд 16.04.84; Законом N 2547-12 вiд 07.07.92)
 prev Стаття 403. Обов'язковість вироку, ухвали і постанови суду
 next Стаття 405. Відстрочка виконання вироку