За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 408-2. Порядок скасування умовного засудження і відстрочки виконання вироку, а також звільнення від покарання засудженого, щодо якого виконання вироку відстрочено
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 408-2. Порядок скасування умовного засудження і відстрочки виконання вироку, а також звільнення від покарання засудженого, щодо якого виконання вироку відстрочено

Скасування умовного засудження i направлення засудженого для вiдбування покарання, призначеного вироком, вiдповiдно до частин 5 i 6 статтi 45 Кримiнального кодексу України провадиться суддею районного (мiського) суду за мiсцем проживання засудженого за поданням органу внутрiшнiх справ, а щодо неповнолiтнього - за спiльним поданням органу внутрiшнiх справ i комiсiї в справах неповнолiтнiх при виконавчому комiтетi мiсцевої Ради народних депутатiв, або за клопотанням громадської органiзацiї чи трудового колективу, яким засудженого передано на перевиховання i виправлення, або трудового колективу, на який судом покладено обов'язок по нагляду за засудженим i проведенню з ним виховної роботи.
Скасування вiдстрочки виконання вироку до позбавлення волi i направлення засудженого для вiдбування позбавлення волi, призначеного вироком, вiдповiдно до частини 5 статтi 46-1 Кримiнального кодексу України провадиться суддею районного (мiського) суду за мiсцем проживання засудженого за поданням органу внутрiшнiх справ, комiсiї в справах неповнолiтнiх при виконавчому комiтетi мiсцевої Ради народних депутатiв або трудового колективу, на який покладено обов'язок по нагляду за засудженим i проведенню з ним виховної роботи. ( Змiнено згiдно з Законом
N 4018-12 вiд 24.02.94)
Звiльнення вiд покарання засудженого, щодо якого виконання вироку вiдстрочено, вiдповiдно до частини 6 статтi 46-1 Кримiнального кодексу України провадиться суддею районного (мiського) суду за мiсцем проживання засудженого за поданням органу внутрiшнiх справ, а щодо неповнолiтнього - за спiльним поданням органу внутрiшнiх справ i комiсiї в справах неповнолiтнiх при виконавчому комiтетi мiсцевої Ради народних депутатiв. ( Змiнено згiдно з Законом
N 4018-12 вiд 24.02.94)
При розглядi передбачених у цiй статтi питань у судовому засiданнi беруть участь представники органiв, якi здiйснюють контроль за поведiнкою засуджених, а також представники вiдповiдних громадських органiзацiй i трудових колективiв або особа, на яку покладено обов'язок по нагляду за засудженим i проведенню з ним виховної роботи.
Постанова суддi в цих питаннях оскарженню не пiдлягає, але може бути опротестована в порядку нагляду. (Кодекс доповнено статтею 408-2 згiдно з Указом ПВР N 6834-10 вiд 16.04.95; Законом N 2464-12 вiд 17.06.92)
 prev Стаття 408-1. Звільнення від відбування покарання осіб, умовно засуджених до позбавлення волі або умовно звільнених з місць позбавлення волі, в зв'язку з їх інвалідністю
 next Стаття 408-3. Порядок застосування і скасування відстрочки відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років