За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 408-3. Порядок застосування і скасування відстрочки відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 408-3. Порядок застосування і скасування відстрочки відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років

Вiдстрочка вiдбування покарання вагiтним жiнкам i жiнкам, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв, вiдповiдно до статтi 46-2 Кримiнального кодексу України застосовується суддею районного (мiського) суду за мiсцем вiдбування покарання засудженої за поданням органу, що вiдає виконанням покарання, погодженим з прокурором.
Скасування вiдстрочки вiдбування покарання вагiтним жiнкам i жiнкам, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв, у випадках, передбачених частинами четвертою i п'ятою статтi 46-2 Кримiнального кодексу України, здiйснюється суддею районного (мiського) суду за мiсцем проживання засудженої за поданням органу внутрiшнiх справ.
Зазначенi подання надсилаються до суду з матерiалами, якi пiдтверджують пiдстави застосування або скасування вiдстрочки вiдбування покарання, i розглядаються суддею в десятиденний строк з моменту надходження їх до суду з участю прокурора, представника органу, що вiдає виконанням покарання або здiйснює контроль за поведiнкою засудженої, i, як правило, самої засудженої.
Постанова суддi з питань, передбачених цiєю статтею, оскарженню не пiдлягає, але може бути опротестована в порядку нагляду. (Кодекс доповнено статтею 408-3 згiдно з Законом N 137/94-ВР вiд 27.07.94 )
 prev Стаття 408-2. Порядок скасування умовного засудження і відстрочки виконання вироку, а також звільнення від покарання засудженого, щодо якого виконання вироку відстрочено
 next Стаття 409. Суд, що вирішує питання, зв'язані з виконанням вироку