За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 409. Суд, що вирішує питання, зв'язані з виконанням вироку
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 409. Суд, що вирішує питання, зв'язані з виконанням вироку

Питання про вiдстрочку вироку, вiдповiдно до статтi 405 цього Кодексу про розстрочення чи вiдстрочку сплати штрафу, про неприведення до виконання вироку у випадках, передбачених частиною 3 статтi 49 Кримiнального кодексу України i частиною 6 статтi 404 цього Кодексу, а також всякого роду сумнiви i суперечки, що виникають при виконаннi вироку, включаючи застосування кримiнального закону, що має зворотну силу, вiдповiдно до частин 2 i 3 статтi 54 Кримiнального кодексу України, вирiшується судом, який постановив вирок.
Коли вирок виконується за межами району суду, який постановив вирок, цi питання розв'язує суддя районного (мiського) суду, а щодо осiб, засуджених вiйськовими судами, - суддею вiйськового суду гарнiзону за мiсцем виконання вироку.
Приведення у вiдповiднiсть з новим законом, який звiльняє вiд покарання або пом'якшує покарання, вироку щодо осiб, якi вiдбувають покарання, вирiшується в порядку, передбаченому частинами 2 i 3 статтi 54 Кримiнального кодексу України, ухвалою суду за мiсцем вiдбування покарання.
Питання про звiльнення засудженого вiд вiдбування покарання в зв'язку з хворобою чи iнвалiднiстю, вiдповiдно до статей 408 i 408-1 цього Кодексу, вирiшуються районним (мiським) судом за мiсцем вiдбування покарання незалежно вiд того, яким судом було винесено вирок.
Питання про звiльнення вiд покарання або замiну покарання бiльш м'яким, вiдповiдно до частини 2 статтi 46 Кримiнального кодексу України, вирiшує суддя вiйськового суду гарнiзону за мiсцезнаходженням засудженого. (Змiнено згiдно з Указами ПВР N 1851-09 вiд 23.03.77, N 6834-10 вiд 16.04.84, Законами N 2464-12 вiд 17.06.92, N 2547-12 вiд 07.07.92, N 4018-12 вiд 24.02.94)
 prev Стаття 408-3. Порядок застосування і скасування відстрочки відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років
 next Стаття 409-1. Порядок направлення осіб, умовно засуджених до позбавлення волі і умовно звільнених з місць позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці, в місця позбавлення волі відповідно до вироку