За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 410. Зміна призначеного засудженому виду виправно-трудової установи з відповідним режимом.
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 410. Зміна призначеного засудженому виду виправно-трудової установи з відповідним режимом.

Замiна невiдбутого строку перебування у виховно-трудовому профiлакторiї, штрафу i виправних робiт iншими мiрами покарання
Змiна призначеного засудженому виду виправно-трудової установи з вiдповiдним режимом шляхом переведення його з однiєї виправно-трудової колонiї в iншу колонiю iншого виду режиму, з виховно-трудової колонiї у виправно-трудову колонiю, з виправно-трудової колонiї в тюрму та iз тюрми у виправно-трудову колонiю за пiдставами, встановленими Статтями 26, 46 i 47 Виправно-трудового кодексу України, провадиться суддею районного (мiського) суду за поданням адмiнiстрацiї виправно-трудової установи, погодженим iз спостережною комiсiєю або комiсiєю в справах неповнолiтнiх при виконавчому комiтетi мiсцевої Ради народних депутатiв.
Питання про замiну виправних робiт штрафом або громадською доганою вiдповiдно до статтi 29 Кримiнального кодексу України, про замiну виправних робiт позбавленням волi вiдповiдно до частини 2 статтi 30 Кримiнального кодексу України, про замiну штрафу виправними роботами або громадською доганою вiдповiдно до статтi 32 Кримiнального кодексу України, про замiну невiдбутого строку перебування у виховно-трудовому профiлакторiї позбавленням волi вiдповiдно до статтi 34-1 Кримiнального кодексу України вирiшуються суддею районного (мiського) суду за поданням органу, що вiдає виконанням покарання, а про замiну виправних робiт за мiсцем роботи виправними роботами в iнших мiсцях, що визначаються органами, якi вiдають виконанням виправних робiт, вiдповiдно до частини 1 статтi 30 Кримiнального кодексу України - районним (мiським) судом за поданням органу внутрiшнiх справ або за клопотанням громадської органiзацiї чи трудового колективу.
Всi питання, передбаченi цiєю статтею, розглядаються судом за мiсцем виконання вироку з участю прокурора, представника органу, що вiдає виконанням покарання, i, як правило, засудженого.
Якщо справа розглядається судом за поданням адмiнiстрацiї виправно-трудової установи, погодженим iз спостережною комiсiєю або комiсiєю в справах неповнолiтнiх, суд повiдомляє вiдповiдну комiсiю про час i мiсце розгляду подання.
Пiсля доповiдi в справi суд заслухує пояснення викликаних осiб i висновок прокурора, потiм у нарадчiй кiмнатi виносить постанову.
Постанова суду в зазначених питаннях оскарженню не пiдлягає, але може бути опротестована прокурором.
Якщо суд вiдмовить у переведеннi з тюрми у виправно-трудову колонiю, з виправно-трудової колонiї особливого режиму в колонiю суворого режиму, з випрано-трудової колонiї загального, посиленого або суворого режиму в колонiю-поселення, повторний розгляд подання в цьому питаннi може мати мiсце не ранiше як через шiсть мiсяцiв з дня винесення постанови про вiдмову. (Змiнено згiдно з Указами ПВР N 117-08 вiд 30.08.71, N 1851-09 вiд 23.03.77, N 6834-10 вiд 16.04.84; Законом N 2464-12 вiд 17.06.92, N 4018-12 вiд 24.02.94)
 prev Стаття 409-1. Порядок направлення осіб, умовно засуджених до позбавлення волі і умовно звільнених з місць позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці, в місця позбавлення волі відповідно до вироку
 next Стаття 410-1. Порядок тимчасового залишення засудженого а слідчому ізоляторі чи в тюрмі і переведення з виправно-трудової установи в слідчий ізолятор чи в тюрму