За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 414-1. Порядок розгляду клопотань про включення часу роботи в колонії-поселенні і відбування виправних робіт без позбавлення волі до загального трудового стажу
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 414-1. Порядок розгляду клопотань про включення часу роботи в колонії-поселенні і відбування виправних робіт без позбавлення волі до загального трудового стажу

Питання про включення до загального трудового стажу часу роботи в колонiї-поселеннi i вiдбування виправних робiт без позбавлення волi у випадках, передбачених вiдповiдно Статтями 33 i 103 Виправно-трудового кодексу України, вирiшується суддею районного (мiського) суду за мiсцем проживання особи, яка вiдбула покарання.
Зазначене питання розглядається суддею щодо особи, яка вiдбула покарання в колонiї-поселеннi, за спiльним клопотанням органу, що вiдає виконанням покарання, i спостережної комiсiї при виконавчому комiтетi мiсцевої Ради народних депутатiв, а щодо особи, яка вiдбула виправнi роботи без позбавлення волi, - за її клопотанням. До клопотання повиннi бути доданi копiя вироку, довiдка про вiдбуття покарання i характеристика вiдповiдно адмiнiстрацiї колонiї-поселення або адмiнiстрацiї та громадської органiзацiї пiдприємства, установи чи органiзацiї про роботу i поведiнку особи в перiод вiдбування нею покарання.
Про час i мiсце розгляду клопотання повiдомляється прокурор, а також орган, що вiдає виконанням покарання, який порушив клопотання, i особа, щодо якої вирiшується питання.
В судовому засiданнi головуючий оголошує клопотання, потiм вислухуються пояснення особи, яка порушила клопотання, дослiджуються докази i заслухується думка прокурора, якщо вiн бере участь у розглядi справи, пiсля чого суддя виносить у нарадчiй кiмнатi мотивовану постанову.
Постанова суду може бути оскаржена або опротестована прокурором.
Копiя постанови пiсля набрання нею чинностi видається особi, яка порушила клопотання. (Кодекс доповнено статтею 414-1 згiдно з Указом ПВР N 117-08 вiд 30.08.71; змiнено згiдно з Указами ПВР N 1898-08 вiд 23.03.77, N 6834-10 вiд 16.04.84, Законом N 2464-12 вiд 17.06.92, N 4018-12 вiд 24.02.94 )
 prev Стаття 414. Порядок розгляду судом клопотання про погашення і зняття судимості
 next Стаття 415. Нагляд за законністю виконання вироків