За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Цивільний кодекс України
Стаття 4. Підстави виникнення цивільних прав і обов'язків
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 4. Підстави виникнення цивільних прав і обов'язків

Цивiльнi права i обов'язки виникають з пiдстав, передбачених законодавством Союзу РСР i Української РСР, а також з дiй громадян i органiзацiй, якi хоч i не передбаченi законом, але в силу загальних начал i змiсту цивiльного законодавства породжують цивiльнi права i обов'язки.
Вiдповiдно до цього цивiльнi права i обов'язки виникають:
з угод, передбачених законом, а також з угод, хоч i не передбачених законом, але таких, якi йому не суперечать;
з адмiнiстративних актiв, у тому числi для державних, кооперативних та iнших громадських органiзацiй - з актiв планування;
в результатi вiдкриттiв, винаходiв, рацiоналiзаторських пропозицiй, створення творiв науки, лiтератури i мистецтва;
внаслiдок заподiяння шкоди iншiй особi, а так само внаслiдок придбання або збереження майна за рахунок коштiв iншої особи без достатнiх пiдстав;
внаслiдок iнших дiй громадян i органiзацiй;
внаслiдок подiй, з якими закон пов'язує настання цивiльноправових наслiдкiв.
 prev Стаття 3. Цивільне законодавство Союзу РСР і Української РСР
 next Стаття 5. Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків