За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Цивільний кодекс України
Стаття 7. Захист честі і гідності та ділової репутації
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 7. Захист честі і гідності та ділової репутації

Громадянин або органiзацiя вправi вимагати по суду спростування вiдомостей, що не вiдповiдають дiйсностi або викладенi неправдиво, якi порочать їх честь i гiднiсть чи дiлову репутацiю або завдають шкоди їх iнтересам, якщо той, хто поширив такi вiдомостi, не доведе, що вони вiдповiдають дiйсностi.
Якщо вiдомостi, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, були поширенi через засоби масової iнформацiї (друкованої або аудiовiзуальної), вони повиннi бути спростованi, у тому ж друкованому виданнi, аналогiчнiй радiо- чи телепередачi або iншим адекватним способом. Якщо вiдомостi, якi не вiдповiдають дiйсностi i завдають шкоди iнтересам, честi, гiдностi або дiловiй репутацiї громадянина чи органiзацiї, мiстить документ, що виходить вiд органiзацiї, такий документ пiдлягає замiнi або вiдкликається. Порядок спростування в iнших випадках встановлюється судом.
Громадянин або органiзацiя, вiдносно яких поширенi вiдомостi, що не вiдповiдають дiйсностi i завдають шкоди їх iнтересам, честi, гiдностi або дiловiй репутацiї, вправi поряд iз спростуванням таких вiдомостей вимагати вiдшкодування майнової i моральної (немайнової ) шкоди, завданої їх поширенням. Щодо вимог про спростування цих вiдомостей та компенсацiю моральної шкоди встановлюється строк позовної давностi в один рiк. (В редакцiї Закону N 3188-12 вiд 6.05.93)
 prev Стаття 6. Захист цивільних прав
 next Стаття 8. Застосування в Українській РСР цивільного законодавства інших союзних республік