За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Цивільний кодекс України
Стаття 13. Обсяг дієздатності неповнолітніх віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років *
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 13. Обсяг дієздатності неповнолітніх віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років *

Неповнолiтнi вiком вiд п'ятнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв вправi укладати угоди за згодою своїх батькiв (усиновителiв) або пiклувальникiв.
Проте вони вправi самостiйно учиняти дрiбнi побутовi угоди. Вони також вправi самостiйно розпоряджатися своєю заробiтною платою (заробiтком) або стипендiєю, здiйснювати авторськi або винахiдницькi права на свої твори, винаходи, рацiоналiзаторськi пропозицiї i промисловi зразки, права на свої вiдкриття, але при наявностi достатнiх пiдстав орган опiки i пiклування може обмежити їх в правi самостiйно розпоряджатися своєю заробiтною платою (заробiтком) або стипендiєю.
Неповнолiтнi вiком вiд п'ятнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв несуть вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну ними iншим особам, в порядку, передбаченому статтею 447 цього Кодексу.
Права неповнолiтнiх вiком вiд п'ятнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв, що є членами колгоспного двору, по володiнню, користуванню i розпорядженню майном двору визначаються Статтями 121 i 124 цього Кодексу.
Права неповнолiтнiх вiком вiд п'ятнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв по внесенню вкладiв у кредитнi установи i по розпорядженню внесеними ними вкладами визначаються законодавством Союзу РСР. (Iз змiнами, внесеними Указом ПВР N 278-11 вiд 20.05.85)
 prev Стаття 12. Недопустимість обмеження правоздатності і дієздатності громадян
 next Стаття 14. Обсяг дієздатності неповнолітніх, які не досягли п'ятнадцяти років