За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Цивільний кодекс України
Стаття 68. Передоручення
:: Нормативний документ
Бібліографічний описЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 68. Передоручення

Особа, якiй видана довiренiсть, повинна особисто вчинити тi дiї, на якi вона уповноважена. Вона може передоручити їх вчинення iншiй особi, якщо уповноважена на це довiренiстю або примушена до цього обставинами для охорони iнтересiв особи, яка видала довiренiсть.
Довiренiсть, за якою повноваження передаються iншiй особi, повинна бути нотарiально посвiдчена.
Строк дiї довiреностi, виданої за передорученням, не може перевищувати строку дiї основної довiреностi, на пiдставi якої вона видана.
Особа, яка передала повноваження iншiй особi, повинна сповiстити про це того, хто видав довiренiсть, i подати йому необхiднi вiдомостi про особу, якiй переданi повноваження. Невиконання цього обов'язку покладає на особу, що передала повноваження, вiдповiдальнiсть за дiї особи, якiй вона передала повноваження, як за свої власнi.
 prev Стаття 67. Строк довіреності
 next Стаття 69. Припинення довіреності