За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Розділ курсу ДО  
Права і свободи людини в діяльності органів внутрішніх справ України
3. Забезпечення прав і свобод громадян при застосуванні органами внутрішніх справ примусових заходів
:: Розділ курсу ДО
Бібліографічний описЗмістЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

3. Забезпечення прав і свобод громадян при застосуванні органами внутрішніх справ примусових заходів

Застосування примусових заходів є одним із методів здійснення державного управління. Відмітною рисою примусових заходів є те, що їх застосування зазіхає на волю і свободу особи, у відношенні якої вони застосовуються. Це досягається шляхом реалізації сили держави.

Застосування примусових заходів істотно торкається прав і свобод громадян, тому їх застосування можливо лише у випадках, викликаних особою необхідністю. До таких випадків відносяться: забезпечення безпеки, прав і свобод громадян; забезпечення державного суверенітету і цілісності України; порятунок життя і майна; попередження, припинення, і розслідування адміністративних проступків і злочинів, притягнення винних до відповідальності; забезпечення громадського порядку, і громадської безпеки; ліквідація стихійних лих, надзвичайних подій.

Зазначені випадки відповідають основним завданням, що виконуються органами внутрішніх справ України. Примусові заходи найбільш часто застосовується органами внутрішніх справ, що є їх головною рисою. Таке право надане Конституцією і законами України, в яких визначені повноваження, підстави і порядок реалізації примусових заходів, гарантії прав і свобод громадян, що підлягають їх впливу.

Примусові заходи різноманітні за своїм характером, складу, засобам реалізації. Насамперед, необхідно виділити заходи адміністративного примусу; заходи кримінально-процесуального примусу, заходи кримінального примусу. Всі вони складають єдиний комплекс заходів державного примусу.

Заходи адміністративного примусу, в свою чергу діляться на заходи адміністративного попередження; заходи адміністративного припинення, заходи адміністративного стягнення. Вони реалізуються в ході адміністративної діяльності ОВС із метою підтримки громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, попередження адміністративних проступків і злочинів, припинення і розгляду справи про адміністративний проступок і притягнення винних до відповідальності, забезпечення порядку в умовах надзвичайних ситуацій і стихійних лих тощо.

Кримінально-процесуальні заходи застосовуються для припинення злочинів, забезпечення виробництва по кримінальній справі, притягнення винних до кримінальної відповідальності, забезпечення виконання вироку.

Заходи кримінального примусу (кримінальні покарання) призначаються судами (суддями). Їх безпосередньою реалізацією займається Державний департамент із питань виконання покарань Міністерства юстиції України.

Обсяг і характер примусових заходів залежить від напрямків діяльності органів внутрішніх справ, і визначається сферами, в яких може застосовуватися обмеження прав і свобод громадян. Перший напрямок – це адміністративна діяльність ОВС, тобто врегульована нормами адміністративного права їх виконавчо-владна діяльність, спрямована на забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, громадського порядку, громадської безпеки і боротьбу з правопорушеннями. Другий напрямок – здійснення кримінально-процесуальної діяльності, спрямованої на попередження і розкриття злочинів, притягнення винних до відповідальності, усунення причин і умов виникнення злочинів, відшкодування заподіяної шкоди. Третій напрямок - здійснення оперативно-розшукової діяльності, тобто системи гласних і негласних розшукових, розвідувальних і контррозвідувальних заходів, здійснюваних із застосуванням оперативних і оперативно-технічних засобів.

Підстава і порядок застосування примусових заходів урегульовані тими ж нормативними актами, що і діяльність органів внутрішніх справ. Аналіз чинного законодавства дозволяє виділити різноманітні за своїм характером випадки втручання органів внутрішніх справ у права і свободи громадян, пов'язані з застосуванням примусових заходів.

 prev 2.4 Правозастосовчі акти
 next 3.1 Примусові заходи, що застосовуються органами внутрішніх справ, які стосуються права на свободу дій і свободу пересування