За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описРозiрвання трудового договору з пiдстав, передбачених пунктами 1 (крiм випадку лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї), 2 - 5, 7 статтi 40 i пунктами 2 i 3 статтi 41 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою профспiлкового органу.
Профспiлковий орган повiдомляє власника або уповноважений ним орган у письмовiй формi про прийняте рiшення в десятиденний строк.
Власник або уповноважений ним орган має право розiрвати трудовий договiр не пiзнiш як через мiсяць з дня одержання згоди профспiлкового органу.
Якщо розiрвання трудового договору з працiвником проведено власником або уповноваженим ним органом без звернення до профспiлкового органу, суд зупиняє провадження по справi, запитує згоду профспiлкового органу i пiсля її одержання або вiдмови профспiлкового органу в дачi згоди на звiльнення працiвника (частина перша цiєї статтi) розглядає спiр по сутi. (Стаття 43 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами ПВР N 4617-10 вiд 24.01.83, N 2444-11 вiд 27.06.86, N 5938-11 вiд 27.05.88; Законами N 871-12 вiд 20.03.91, N 2134-12 вiд 18.02.92, N 3719-12 вiд 16.12.93, N 6/95-ВР вiд 19.01.95)