За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описПiдприємства, установи, органiзацiї, iншi юридичнi особи (у тому числi iноземнi), громадяни, якi здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи i в установленому порядку набули статусу суб'єкта пiдприємницької дiяльностi (далi - пiдприємства та органiзацiї), мають право звертатися до арбiтражного суду згiдно з встановленою пiдвiдомчiстю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав i охоронюваних законом iнтересiв.
У випадках, передбачених законодавчими актами України, до арбiтражного суду мають право також звертатися державнi та iншi органи, громадяни, що не є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi. о кодексу України (частина 1 статтi 1 змiнена згiдно з Законом N 251/97-ВР вiд 13.05.97 р.) У випадках, передбачених законодавчими актами України, до арбiтражного суду мають право також звертатися державнi та iншi органи. (частина 2 статтi 1 змiнена згiдно з Законом N 251/97-ВР вiд 13.05.97 р.) Угода про вiдмову вiд права на звернення до арбiтражного суду є недiйсною.