За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описСправи юридичних осiб в арбiтражному судi ведуть їх органи, що дiють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника.
Керiвники пiдприємств та органiзацiй, iншi особи, повноваження яких визначенi законодавством або установчими документами, подають арбiтражному суду документи, що посвiдчують їх посадове становище.
Представниками юридичних осiб можуть бути також iншi особи, повноваження яких пiдтверджуються довiренiстю вiд iменi пiдприємства, органiзацiї. Довiренiсть видається за пiдписом керiвника або iншої уповноваженої ним особи та посвiдчується печаткою пiдприємства, органiзацiї.
Повноваження сторони або третьої особи вiд iменi юридичної особи може здiйснювати її вiдособлений пiдРоздiл, якщо таке право йому надано установчими або iншими документами.
Громадяни можуть вести свої справи в арбiтражному судi особисто або через представникiв, повноваження яких пiдтверджуються нотарiально посвiдченою довiренiстю. (Стаття 28 змiнена згiдно з Законом N 251/97-ВР вiд 13.05.97 р.)