За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описРозгляд справ у всiх судах вiдкритий, за винятком випадкiв, коли це суперечить iнтересам охорони державної таємницi.
Закритий судовий розгляд, крiм того, допускається за мотивованою ухвалою суду з метою запобiгання розголошенню вiдомостей про iнтимнi сторони життя осiб, якi беруть участь у справi, а також забезпечення таємницi усиновлення.
В закритому судовому засiданнi присутнi особи, якi беруть участь у справi, представники громадських органiзацiй i трудових колективiв, якi беруть участь в судовому розглядi вiдповiдно до статтi 161 цього Кодексу, а в необхiдних випадках також свiдки, експерти i перекладачi.
До залу судового засiдання не допускаються громадяни, молодшi шiстнадцяти рокiв, якщо вони не є особами, якi беруть участь у справi, або свiдками.
Слухання справи в закритому засiданнi суду ведеться з додержанням усiх правил судочинства. Рiшення судiв у всiх випадках проголошуються прилюдно, крiм рiшень про усиновлення у випадках, передбачених статтею 112 Кодексу про шлюб та сiм'ю України. (частина 5 статтi 10 доповнена згiдно iз Законом N 329/96-ВР вiд 12.07.96 р.) ( Стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом ПВР N 1461-10 вiд 23.01.81; Законом N 329/96-ВР вiд 12.07.96 )