За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описРозгляд цивiльних справ у всiх судах першої iнстанцiї провадиться в складi трьох суддiв або суддею одноособово.
Розгляд справ у касацiйному порядку здiйснюється у складi трьох суддiв, а в порядку судового нагляду - у складi не менше трьох суддiв; у президiї обласного, Київського мiського судiв - у складi бiльшостi членiв президiї; у Пленумi Верховного Суду України - при наявностi не менше двох третин складу Пленуму.
Питання, пов'язанi з рухом справи у судi, дiями суддi по пiдготовцi справи, виконанням судових рiшень, вирiшуються суддею одноособово, крiм випадкiв, коли цi питання виникають у судовому засiданнi пiд час розгляду справи у колегiальному складi суддiв. ( Стаття 16 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом ПВР N 1461-10 вiд 23.01.81; Законом 2464-12 вiд 17.06.92 )