За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описВсi питання, що виникають при розглядi справи, вирiшуються суддями за бiльшiстю голосiв, а при одноособовому розглядi справи - суддею.
У Пленумi Верховного Суду України та у президiях Верховного Суду Республiки Крим, обласних, Київського i Севастопольського мiських судiв за однакової кiлькостi голосiв, поданих за протест i проти протесту, вiн вважається вiдхиленим.
При вирiшеннi кожного питання жоден iз суддiв не має права утримуватись вiд голосування. Головуючий голосує останнiм.
Суддя, не згодний з рiшенням бiльшостi, може письмово викласти свою окрему думку. Окрема думка приєднується до справи, але в судовому засiданнi не оголошується.
Справа з окремою думкою одного iз суддiв, викладеною пiд час розгляду справи в районному (мiському), мiжрайонному (окружному) судi, вiйськовому судi гарнiзону або в Верховному Судi Республiки Крим, обласному, Київському чи Севастопольському мiському, мiжобласному судi, вiйськовому судi регiону, Вiйськово-Морських Сил по першiй iнстанцiї, надсилається головi суду вищої iнстанцiї пiсля закiнчення десятиденного строку, якщо рiшення в справi не було оскаржено або на нього не було внесено касацiйного подання.
Про справу з окремою думкою члена судової колегiї в цивiльних справах Верховного Суду Республiки Крим, обласного, Київського i Севастопольського мiських судiв або Верховного Суду України доповiдають в той самий строк вiдповiдно головi Верховного Суду Республiки Крим, обласного, Київського i Севастопольського мiських судiв чи Верховного Суду України.
Справа з окремою думкою голови або члена президiї Верховного Суду Республiки Крим, обласного, Київського i Севастопольського мiських судiв, суддi вiйськового суду регiону, Вiйськово-Морських Сил в той самий строк надсилається Головi Верховного Суду України. ( Стаття 17 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом ПВР N 1461-10 вiд 23.01.81; Законами N 2464-12 вiд 17.06.92, N 4018-12 вiд 24.02.94 )