За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описЦiна позову визначається:
1) у позовах про стягнення грошей - стягуваною сумою;
2) у позовах про витребування майна - вартiстю вiдшукуваного майна;
3) у позовах про стягнення алiментiв - сукупнiстю всiх виплат, але не бiльше як за один рiк;
4) у позовах про строковi платежi i видачi - сукупнiстю всiх платежiв або видач, але не бiльше як за три роки;
5) у позовах про безстроковi або довiчнi платежi i видачi - сукупнiстю платежiв або видач за три роки;
6) у позовах про зменшення або збiльшення платежiв або видач - сумою, на яку зменшуються або збiльшуються платежi чи видачi, але не бiльше як за один рiк;
7) у позовах про припинення платежiв або видач - сукупнiстю платежiв або видач, що залишилися, але не бiльше як за один рiк;
8) у позовах про дострокове розiрвання договору майнового найму - сукупнiстю платежiв за користування майном протягом строку, що залишається до кiнця дiї договору, але не бiльше як за три роки;
9) у позовах про право власностi на будинки, що належать громадянам на правi приватної власностi, - дiйсною вартiстю будинку, а для будинкiв, що належать державним, кооперативним та iншим громадським органiзацiям, - не нижче їх балансової вартостi; (пункт 9 статтi 65 змiнено згiдно iз Законом N 27/96-ВР вiд 2.02.96 р.) 10) у позовах, якi складаються з кiлькох самостiйних вимог, - загальною сумою всiх вимог, за винятком вимог про вiдшкодування моральної (немайнової) шкоди. ( Стаття 65 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом ПВР N 1461-10 вiд 23.01.81; Законом N 3188-12 вiд 06.05.93 )